Κοινοπραξία

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

http://mklab.iti.gr/

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται μέσα στη λίστα με τους TOP-25
ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω. Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα: (α)Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), (β) Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), (γ) Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), (δ) Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), (ε) Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ). Το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο μέσω του ΙΠΤΗΛ. Η συνεργαζόμενη ομάδα έχει σημαντική εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση στους τομείς που άπτονται του ΡΕΑ, όπως στην ανάλυση πολυτροπικών δεδομένων, στην ευρετηρίαση και στην ανάκτηση, στην ομαδοποίηση και στην ταξινόμηση, όπως επίσης και στην σημασιολογική μοντελοποίηση και συμπερασμό, μέσω της συμμετοχής σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε παρόμοιες περιοχές.

ENTRANET ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ

http://www.entranet.gr/, http://www.lefterispapageorgiou.com/

Η ENTRANET έχει σχεδιάσει το ‘’σπίτι του μέλλοντος για τους ηλικιωμένους’’ για το οποίο έχει βραβευθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Wider και τα European Business Awards ενώ έλαβε τη σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) από την Κομισσιόν. Το σχέδιο αυτό έχει βασιστεί στην ευκολία της καθημερινής αλληλεπίδρασης του χρήστη με την τεχνολογία αλλά και στην
απλότητα εγκατάστασης και χρήσης του. Η ENTRANET έχοντας εξειδίκευση στην αναγνώριση φωνής, έχει επιτύχει τη μέγιστη ευκολία στην αλληλεπίδραση ανθρώπου και τεχνολογίας. Τα προϊόντα της αποτελούν λύσεις που κάνουν τη ζωή πιο απλή και πιο εύκολη για όλους.

ΕΛ.Β.Η.Σ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

www.elbis.gr

H εταιρεία ELBIS δραστηριοποιείται στον χώρο της εφαρμοσμένης ηλεκτρονικής και βασίζει τη λειτουργία της στον σχεδιασμό και την παραγωγή αξιόπιστων και καινοτομικών ηλεκτρονικών προϊόντων. Η συνεχής έρευνα και διορατικότητα, οδήγησε στην κατασκευή εξελιγμένων τεχνολογικών εφαρμογών, προσφέροντας προϊόντα και λύσεις στο χώρο της βιομηχανίας, της ιατρικής, των πετρελαιοειδών, των μεταφορών, κ.α. Σήμερα πλήθος επιχειρήσεων λειτουργούν με προϊόντα της εταιρείας και εμπιστεύονται την ELBIS και για την ποιότητα των προϊόντων της, αλλά και για την τεχνική της υποστήριξη.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΕΞΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

www.evexia.com

Η ΕΥΕΞΙΑ ιδρύθηκε το 2007 με έδρα τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο Νομό Θεσσαλονίκης. Η ΕΥΕΞΙΑ Α.Ε. λειτουργεί μία μονάδα - Κέντρο Αποθεραπείας - Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής σε απόσταση λίγων λεπτών από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι κέντρο πρώτης γραμμής με μονάδα αυξημένης φροντίδας και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αποκατάστασης. Διαθέτει 165 κλίνες και νοσηλεύει μετανοσοκομειακούς ασθενείς που πάσχουν κυρίως από νευρολογικές παθήσεις, μετεγχειρητικές, ορθοπεδικές και νευροχειρουργικές παθήσεις και ρευματοπάθειες. Οι ασθενείς μπορούν να επιλέξουν την κλειστή νοσηλεία ή να ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης ως εξωτερικοί ασθενείς. Η ΕΥΕΞΙΑ αναπτύσσεται συνεχώς και διαθέτει μία ισχυρή ομάδα ιατρών και θεραπευτών. Το άριστο εργασιακό της κλίμα σε συνδυασμό με τις πολύ καλές σχέσεις που διατηρεί με τους πελάτες της, προσδίδουν στην Εταιρεία αξιοσημείωτα οικονομικά αποτελέσματα και συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού.