Πιλοτικές Δοκιμές

Οι πιλοτικές δοκιμές θα εφαρμοστούν σε 20 ασθενείς στην Ευεξία, οι οποίοι θα διαμένουν σε 10 δωμάτια, ενώ ταυτόχρονα θα εφαρμοσθούν και σε 2 ασθενείς σε σπίτια.